Pedagogija i edukacijaDr Eugene Kovalev

Doktor nauka, vanredni profesor na Departmanu za teoretsku računarsku nauku i diskretnu matematiku Moskovskog pedagoškog državnog univerziteta u Rusiji (MPGU).

Eugene E. Kovalev je rođen u Mogilevu u Belorusiji 11. juna 1974. godine. Diplomirao je 1996. godine je na Fakultetu za tehničku kibernetiku Državnog univerziteta u Vladimiru na temu „Robotski sistemi i kompleksi“.
Od 2002. godine radio je kao nastavnik na Moskovskom državnom humanističkom univerzitetu Šolohov, a od 2005. godine kao vanredni profesor. Od 2009. Eugene E. Kovalev je šef Odeljenja za računarstvo i primenjenu matematiku. U novembru 2008. godine Eugene E. Kovalev je doktorirao. Tema njegovog istraživanja je „Alati i metode formiranja kompetencija u oblasti informacionih lokalnih obrazovnih sistema.ʺ U junu 2011. godine primljen je za dopisnog člana Akademije za informatizaciju obrazovanja (AIE). U novembru 2013. godine dobitnik je donacije ruskog predsednika za modernizaciju inženjerskog osoblja.
Istraživački interes autora uključuje kompjuterizaciju obrazovanja, razvoj lokalnih informacionih i obrazovnih sistema i metodu obuke profesionalnih nastavnika u informacionom društvu. Eugene E. Kovalev je aktivno bio uključen u istraživačke aktivnosti, predstavljao radove na više od 80 međunarodnih i ruskih naučnih, teorijskih i praktičnih, naučnih i metodoloških foruma i konferencija. Ima više od 100 objavljenih publikacija, uključujući 7 udžbenika.
Trenutno radi kao zamenik direktora Instituta za matematiku i računarstvo na Moskovskom pedagoškom državnom univerzitetu. Članstvo u nacionalnim i međunarodnim profesionalnim organizacijama, društvima, udruženjima: Global CIO, Russian CIO Societi.

Pedagogija i edukacijaDr Eugene Kovalev

Doktor nauka, vanredni profesor na Departmanu za teoretsku računarsku nauku i diskretnu matematiku Moskovskog pedagoškog državnog univerziteta u Rusiji (MPGU).

Eugene E. Kovalev je rođen u Mogilevu u Belorusiji 11. juna 1974. godine. Diplomirao je 1996. godine je na Fakultetu za tehničku kibernetiku Državnog univerziteta u Vladimiru na temu „Robotski sistemi i kompleksi“.
Od 2002. godine radio je kao nastavnik na Moskovskom državnom humanističkom univerzitetu Šolohov, a od 2005. godine kao vanredni profesor. Od 2009. Eugene E. Kovalev je šef Odeljenja za računarstvo i primenjenu matematiku. U novembru 2008. godine Eugene E. Kovalev je doktorirao. Tema njegovog istraživanja je „Alati i metode formiranja kompetencija u oblasti informacionih lokalnih obrazovnih sistema.ʺ U junu 2011. godine primljen je za dopisnog člana Akademije za informatizaciju obrazovanja (AIE). U novembru 2013. godine dobitnik je donacije ruskog predsednika za modernizaciju inženjerskog osoblja.
Istraživački interes autora uključuje kompjuterizaciju obrazovanja, razvoj lokalnih informacionih i obrazovnih sistema i metodu obuke profesionalnih nastavnika u informacionom društvu. Eugene E. Kovalev je aktivno bio uključen u istraživačke aktivnosti, predstavljao radove na više od 80 međunarodnih i ruskih naučnih, teorijskih i praktičnih, naučnih i metodoloških foruma i konferencija. Ima više od 100 objavljenih publikacija, uključujući 7 udžbenika.
Trenutno radi kao zamenik direktora Instituta za matematiku i računarstvo na Moskovskom pedagoškom državnom univerzitetu. Članstvo u nacionalnim i međunarodnim profesionalnim organizacijama, društvima, udruženjima: Global CIO, Russian CIO Societi.

closepopup
Sport i fizičko vaspitanjeDr Boris Popović

Vanredni profesor dr Boris Popović zaposlen je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu kao profesor predmeta „Ritmička gimnastika“ i „Plesovi“ na osnovnim akademskim studijama „Razvoj motornog trajanja u životu“, „Bezbedna i efikasna vežba za mlade “i„ Dijagnostika u fizičkom vaspitanju i sportu “na master akademskim studijama, kao i„ Nauka o vežbanju “na doktorskim studijama. Autor je preko 100 naučnih radova, knjiga, poglavlja u monografijama i raznih prezentacija predstavljenih na brojnim naučnim skupovima širom zemlje i inostranstva.
Trenutno je predmet naučnoistraživačkog rada dr. Boris Popović fokusiran je na dve oblasti: (1) motorički razvoj i fizička spremnost male dece i (2) antropološki status modernih plesača. U poslednjih nekoliko godina učestvovao je na nekoliko naučnih skupova i konferencija u inostranstvu kao gostujući profesor u oblasti motoričkog razvoja i poboljšanja fizičke spremnosti male dece. Učestvovao je ili trenutno radi na nekoliko provincijskih, državnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata povezanih sa motoričkim razvojem i poboljšanjem fizičke spremnosti male dece.

Sport i fizičko vaspitanjeDr Boris Popović

Vanredni profesor dr Boris Popović zaposlen je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu kao profesor predmeta „Ritmička gimnastika“ i „Plesovi“ na osnovnim akademskim studijama „Razvoj motornog trajanja u životu“, „Bezbedna i efikasna vežba za mlade “i„ Dijagnostika u fizičkom vaspitanju i sportu “na master akademskim studijama, kao i„ Nauka o vežbanju “na doktorskim studijama. Autor je preko 100 naučnih radova, knjiga, poglavlja u monografijama i raznih prezentacija predstavljenih na brojnim naučnim skupovima širom zemlje i inostranstva.
Trenutno je predmet naučnoistraživačkog rada dr. Boris Popović fokusiran je na dve oblasti: (1) motorički razvoj i fizička spremnost male dece i (2) antropološki status modernih plesača. U poslednjih nekoliko godina učestvovao je na nekoliko naučnih skupova i konferencija u inostranstvu kao gostujući profesor u oblasti motoričkog razvoja i poboljšanja fizičke spremnosti male dece. Učestvovao je ili trenutno radi na nekoliko provincijskih, državnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekata povezanih sa motoričkim razvojem i poboljšanjem fizičke spremnosti male dece.

closepopup
Medicina i nutricionizamDr Marija Jevtić

Marija Jevtić je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalista je higijene od 1997 godine, a užu specijalizaciju iz komunalne higijene sa patologijom naselja (medicinske ekologije) završila odbranom rada "Održivi razvoj, urbana sredina i zdravlje populacije" 2009. godine.

Magistrirala je 1999. godine u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, smer zaštita životne sredine. Doktorsku disertaciju u oblasti preventivne medicine odbranila je 2001. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Akademske master studije - menadžment u sistemu zdravstvene zaštite završila na Univerzitetu u Beogradu, Medicinskom fakultetu i Fakultetu organizacionih nauka 2011. godine.

Primarijus (od januara 2018). Vanredni član Akdemije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva (2019). Predsednik Sekcije za životnu sredinu i zdravlje Evropske asocojacije za javno zdravlje (2019 - 2022).

Naučni saradnik - Université Libre de Bruxelles (ULB), Research centre on Environmental and Occupational Health, School of Public Health 2016/18; 2018/20, 2020/22.

Profesionalno opredeljenje: javno zdravlje, preventivna medicina, održivi razvoj, životna sredina i zdravlje, klimatske promene, krizne i vanredne situacije i zdravlje, zdravstvena bezbednost hrane i ishrana, mentalna higijena, školska higijena, menadžment u zdravstvu, grupna analiza, organizacioni konsalting.

Kao rukovodilac predmeta Principi rada u javnom zdravlju na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu veoma posvećena u radu sa studentima, prenošenju znanja i novih izazova u ovoj oblasti.

Autor je preko 150 radova koje je objavila u međunarodnim i domaćim časopisima, odnosno saopštavala na domaćim i međunarodnim skupovima, kao i predavanja po pozivu. Ističe se u oblasti klimatskih promena, kvaliteta vaduha i značaju za zdravlje, kao i izučavanju ciljeva održivog razvoja za doprinos zdravlju. Ima poglavlja u udžbenicima, monografijama i priručnicima, kao i učešće u više naučnih i stručnih projekata.

Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju (grupni analitičar). Sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultant i član Psiho-socijalne sekcije Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB).

Prethodne pozicije: sekretar za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, šef Katedre za higijenu, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, pomoćnik ministra za javno zdravlje i sanitarnu inspekciju u Ministarstvu zdravlja.

Član je Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine, Udruženja za javno zdravlje Srbije, Udruženja grupnih analitičara Beograd, Saveza društava psioterapeuta Srbije, European Public Health Association (EPHA), Group Analytic Society - GAS International, International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations (ISPSO), Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management – Serbia, Association of Sexual and Reproductive Health and Rights Serbia (SRH Serbia), European Health Menagement Organization (EHMA).

Medicina i nutricionizamDr Marija Jevtić

Marija Jevtić je redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalista je higijene od 1997 godine, a užu specijalizaciju iz komunalne higijene sa patologijom naselja (medicinske ekologije) završila odbranom rada "Održivi razvoj, urbana sredina i zdravlje populacije" 2009. godine.

Magistrirala je 1999. godine u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, smer zaštita životne sredine. Doktorsku disertaciju u oblasti preventivne medicine odbranila je 2001. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Akademske master studije - menadžment u sistemu zdravstvene zaštite završila na Univerzitetu u Beogradu, Medicinskom fakultetu i Fakultetu organizacionih nauka 2011. godine.

Primarijus (od januara 2018). Vanredni član Akdemije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva (2019). Predsednik Sekcije za životnu sredinu i zdravlje Evropske asocojacije za javno zdravlje (2019 - 2022).

Naučni saradnik - Université Libre de Bruxelles (ULB), Research centre on Environmental and Occupational Health, School of Public Health 2016/18; 2018/20, 2020/22.

Profesionalno opredeljenje: javno zdravlje, preventivna medicina, održivi razvoj, životna sredina i zdravlje, klimatske promene, krizne i vanredne situacije i zdravlje, zdravstvena bezbednost hrane i ishrana, mentalna higijena, školska higijena, menadžment u zdravstvu, grupna analiza, organizacioni konsalting.

Kao rukovodilac predmeta Principi rada u javnom zdravlju na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu veoma posvećena u radu sa studentima, prenošenju znanja i novih izazova u ovoj oblasti.

Autor je preko 150 radova koje je objavila u međunarodnim i domaćim časopisima, odnosno saopštavala na domaćim i međunarodnim skupovima, kao i predavanja po pozivu. Ističe se u oblasti klimatskih promena, kvaliteta vaduha i značaju za zdravlje, kao i izučavanju ciljeva održivog razvoja za doprinos zdravlju. Ima poglavlja u udžbenicima, monografijama i priručnicima, kao i učešće u više naučnih i stručnih projekata.

Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju (grupni analitičar). Sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultant i član Psiho-socijalne sekcije Društva grupnih analitičara Beograd (DGAB).

Prethodne pozicije: sekretar za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, šef Katedre za higijenu, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, pomoćnik ministra za javno zdravlje i sanitarnu inspekciju u Ministarstvu zdravlja.

Član je Srpskog lekarskog društva, Društva lekara Vojvodine, Udruženja za javno zdravlje Srbije, Udruženja grupnih analitičara Beograd, Saveza društava psioterapeuta Srbije, European Public Health Association (EPHA), Group Analytic Society - GAS International, International Society for the Psychoanalytic Study of Organizations (ISPSO), Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management – Serbia, Association of Sexual and Reproductive Health and Rights Serbia (SRH Serbia), European Health Menagement Organization (EHMA).

closepopup
Aktuelne temeDr Maja Batez

Vanredni profesor, dr Maja Batez zaposlena je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Na osnovnim akademskim studijama predaje Teoriju i metodiku fizičkog vaspitanja 1 i 2. Na master studijama angažovana u okviru predmeta Istraživanja u fizičkom vaspitanju, Motorički razvoj tokom života i Sigurno i efikasno vežbanje za mlade a na doktorskim studijama Evaluacija u fizičkom vaspitanju i sportu.
2017. godine, usavršavala se u Rimu na Univerzitetu „Foro Italico“ u okviru
programa Mobilnosti akademskog osoblja, Staff Training Mobility. Tokom 2018. godine, usavršavala se u okviru programa usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu, program „TRAIN“, modul – Komunikacione i prezentacione veštine (Training & Research for Academic Newcomers).
Autor je ili koautor preko 70 naučnih radova prezentovanih i objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, autor i koautor dve knjige, monografije. Uredila i izvršila redakturu na srpskom jeziku (urednik izdanja) prevedene knjige sa engleskog jezika pod naslovom „Metode fizičkog vaspitanja za nastavnike u osnovnoj školi“ namenjene studentima i nastavnicima.
Učestvovala je u realizaciji više naučnih projekata: Efekti diferencirane nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine, Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine, Načini pravi izbor za celoživotno zdravlje.
Fokus trenutnih istraživačkih polja su tehnologija Fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, Metode fizičkog vaspitanja i Komunikacione veštine u fizičkom vaspitanju.

Aktuelne temeDr Maja Batez

Vanredni profesor, dr Maja Batez zaposlena je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Na osnovnim akademskim studijama predaje Teoriju i metodiku fizičkog vaspitanja 1 i 2. Na master studijama angažovana u okviru predmeta Istraživanja u fizičkom vaspitanju, Motorički razvoj tokom života i Sigurno i efikasno vežbanje za mlade a na doktorskim studijama Evaluacija u fizičkom vaspitanju i sportu.
2017. godine, usavršavala se u Rimu na Univerzitetu „Foro Italico“ u okviru
programa Mobilnosti akademskog osoblja, Staff Training Mobility. Tokom 2018. godine, usavršavala se u okviru programa usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu, program „TRAIN“, modul – Komunikacione i prezentacione veštine (Training & Research for Academic Newcomers).
Autor je ili koautor preko 70 naučnih radova prezentovanih i objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, autor i koautor dve knjige, monografije. Uredila i izvršila redakturu na srpskom jeziku (urednik izdanja) prevedene knjige sa engleskog jezika pod naslovom „Metode fizičkog vaspitanja za nastavnike u osnovnoj školi“ namenjene studentima i nastavnicima.
Učestvovala je u realizaciji više naučnih projekata: Efekti diferencirane nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine, Antropološki status i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine, Načini pravi izbor za celoživotno zdravlje.
Fokus trenutnih istraživačkih polja su tehnologija Fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, Metode fizičkog vaspitanja i Komunikacione veštine u fizičkom vaspitanju.

closepopup
Panel radionicadr spec. Ranko Rajović

Ranko Rajović, lekar specijalista, rođen 1964. godine, osnivač MENSE Jugoslavije (danas Srbije) i odseka za darovite NTC (Nikola Tesla centar), član Borda direktora svetske MENSE i predsednik Komiteta svetske MENSE za darovitu decu. Živi i radi u Novom Sadu, oženjen, otac četvoro dece.

Panel radionicadr spec. Ranko Rajović

Ranko Rajović, lekar specijalista, rođen 1964. godine, osnivač MENSE Jugoslavije (danas Srbije) i odseka za darovite NTC (Nikola Tesla centar), član Borda direktora svetske MENSE i predsednik Komiteta svetske MENSE za darovitu decu. Živi i radi u Novom Sadu, oženjen, otac četvoro dece.

closepopup